Nossas exposiziuns

Text

Dal tschaler fin si sut il tetg raquinta l'exposiziun structurada tematicamain l'istorgia multifara dal Grischun. L'exposiziun cumpiglia objects archeologics, istorics-culturals ed etnologics da l'entir chantun Grischun, e quai da la preistorgia e da l'istorgia tempriva sur il temp medieval, la renaschientscha ed il baroc fin al 19. e 20. tschientaner.
L'exposiziun permanenta porscha texts en rumantsch, en tudestg, en talian ed en englais.