Nossa collecziun

Text

Il museum retic rimna objects che derivan dal chantun Grischun, che vegnan producids u utilisads en il Grischun u ch'èn stads en possess d'ina persuna u d'ina famiglia ch'è domiciliada en il chantun Grischun. La collecziun cumpiglia var 100'000 objects.